Proizvodi

Cement i vezivo

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa …

Betonski elementi

Betonski elementi prave se pomoću kalupa, nakon čega se neguju, transportuju i kao gotovi …

Behaton ploče

Behaton ploče proizvode se od visokokvalitetnih marki betona uz korišćenje posebnih aditiva koji ih …

Na stovarištu Invest Gradnja Company možete da pronađete i:

  • betonski blok – 12.15.20.25
  • betonske cevi f200- f1000
  • betonske konuse
  • ivičnjake
  • veziva
  • i sve druge proizvode potrebne za vaš dom